FESTES MAJORS DE L’ALCUDIA DE CRESPINS STM. CRIST I DIVINA AURORA

alcudia crespins

X CONCURS PINTURA A L’AIRE LLIURE

BASES DEL CONCURS:

1. Podran participar en aquest concurs de Pintura a l’aire lliure tots els artistes pintors / es que ho desitgin. El tema de les pintures serà “el poble de l’Alcúdia de Crespins”.
2. Les inscripcions seran el mateix dia del concurs, dissabte 5 setembre 2015.
Hora d’inscripció: des de les 9:00 h fins les 10:00 h.
Lloc: SALA GENERALITAT DE l’Alcúdia de Crespins (BIBLIOTECA)
3. El lliurament de quadres ja acabats es realitzarà en el mateix lloc d’inscripció des de les 14:00 h. fins a les 15:00 h.
4. Els premis constaran de:

1. Premi de 600, – euros patrocinat per l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins.
2. Premi de 400, – euros En memòria de Joaquín Cabrera.
3. Premi de 200, – euros patrocinat per Hijos de José Ibañez Catalá, SL
4. Premi de 100, – euros en memòria de Joaquín Cabrera.
5. Premi a material per als menors d’edat que participin.

5. Els 4 PRIMERS premis passaran a propietat de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins.
6. El fet de participar en el present concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes normes.
7. Qualsevol discrepància respecte a la interpretació de les presents bases o que no estigués prevista serà resolta pel jurat, el pronunciament serà inapel·lable.
8. Els quadres seran jutjats per una comissió formada per veïns de la localitat i llicenciats / des en Belles Arts.
9. Els llenços de tots els concursants seran exposats durant la setmana de festes (des del 6 fins l’11 de setembre de 2015) juntament amb l’exposició de fotografia a la Sala Generalitat.
10. Durant l’espera de la deliberació del jurat, es realitzarà un refrigeri per als participants que en cap cas excedirà de 50, – euros.
11. La recollida dels llenços exposats a la Sala Generalitat un cop finalitzada l’exposició es realitzarà a partir del dia 14 de setembre en horari de matí.

Regidoria de Cultura i Educació.

FIESTAS MAYORES DE L’ALCUDIA DE CRESPINS

STMO. CRISTO Y DIVINA AURORA

X CONCURSO PINTURA AL AIRE LIBRE

BASES DEL CONCURSO:

 1. Podrán participar en este concurso de Pintura al aire libre todos los artistes pintores/as que lo deseen. El tema de las pinturas será “el pueblo de L’Alcúdia de Crespins”.
 2. Las inscripciones serán el mismo día del concurso, sábado 5 de septiembre de 2015.

Hora de inscripción: desde las 9:00 h hasta las 10:00 h.

Lugar: SALA GENERALITAT DE l’Alcúdia de Crespins (BIBLIOTECA)

 1. La entrega de cuadros ya terminados se realizará en el mismo lugar de inscripción desde las 14:00 h. hasta las 15:00 h.
 2. Los premios constaran de:
 1. Premio de 600,- euros patrocinado por el Ayuntamiento de L’Alcudia de Crespins.
 2. Premio de 400,- euros En memoria de Joaquín Cabrera.
 3. Premio de 200,- euros patrocinado por Hijos de José Ibañez Catalá, S.L.
 4. Premio de 100,- euros en memoria de Joaquín Cabrera.
 5. Premio en material para los menores de edad que participen.
 1. Los 4 PRIMEROS premios pasarán a propiedad del Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins.
 2. El hecho de participar en el presente concurso presupone la total aceptación de estas normas.
 3. Cualquier discrepancia respecto a la interpretación de las presentes bases o que no estuviera prevista será resuelta por el jurado, cuyo pronunciamiento será inapelable.
 4. Los cuadros serán juzgados por una comisión formada por vecinos de la localidad y licenciados/as en Bellas Artes.
 5. Los lienzos de todos los concursantes serán expuestos durante la semana de fiestas (desde el 6 hasta el 11 de septiembre de 2015) junto con la exposición de fotografía en la Sala Generalitat.
 6. Durante la espera de la deliberación del jurado, se realizará un refrigerio para los participantes que en ningún caso excederá de 50,- euros.
 7. La recogida de los lienzos expuestos en la Sala Generalitat una vez finalizada la exposición se realizará a partir del día 14 de septiembre en horario de mañana.

Concejalía de Cultura y Educación.

Share Button

Debe estar logeado para escribir un comentario Iniciar Sesión