Imelsa condiciona el marge del riu Sellent al seu pas per Càrcer

sellent

  • L’actuació de les brigades forestals es complementarà amb la intervenció de la fundació Limne per a regenerar la vegetación del riu

05/09/2015

Les brigades forestals de l’empresa pública de la Diputació de València, han començat ja els treballs de condicionament del riu Sellent al seu pas per Càrcer.
L’actuació de les brigades ha començat després de la petició de l’ajuntament de Càrcer, ja que, en paraules del seu alcalde José Botella “en l’època què estem, on hi ha risc de pluges torrencials, era urgent intervenir en el marge del riu per a evitar inundacions i vetlar així per la seguretat dels veïns, ja que la zona es troba molt propera a la població”.L’alcalde explica a més que “des del primer moment, la nostra preocupació no es va limitar només a condicionar la zona, sinó que era prioritari planificar una actuació que incloguera el manteniment de la zona, a fi d’evitar que en uns mesos i torne a créixer la vegetació, tinguem el mateix problema”.En aquest sentit, Botella ha indicat que “la fundació Limne s’encarregarà del manteniment posterior del llit, així com la repoblació de la zona amb espècies autòctones de ribera”.La directora gerent de la fundació Limne, Sales Tomás, ha afirmat que “aquest projecte pretén implicar a la ciutadania en la millora i conservació d’aquest espai, perquè té gran quantitat d’espècies invasores que dificulten l’evacuació d’aigües en cas que ploga en la zona, i açò suposa un perill per a la població”.Sales Tomás destaca que “es tracta d’un projecte integrador, en el qual participen diverses institucions, com l’ajuntament, Imelsa, la pròpia Diputació i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer”.La intervenció de les brigades d’Imelsa s’està duent a terme en una superfície de 5.370 m2, en un tram d’un alt valor ambiental per estar situat en una zona ZEC (Zona Especial de Conservació) i el LIC (Lloc d’Interès Comunitari) del Curs Mitjà i Baix del Riu Xúquer.
Les espècies dominants són el canyís (Phragmites australis) o canya autòctona i la canya invasora (Arundo donax), juntament amb exemplars aïllats d’arbres i vegetació de ribera. Les brigades estan centrat la seua labor en l’esbrosse i retirada de canya a fi de mantenir neteja la secció del llit, prevenint el risc d’avingudes d’aigua i d’incendi; així com la poda i esbrosse selectiu d’arbres autòctons i espècies.L’esbrosse des duu a terme amb eina manual i màquines dirigides per radiocontrol, coordinant amb l’Ajuntament la retirada de les restes vegetals generades.
Els treballs de les brigades són supervisats per tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Share Button

Debe estar logeado para escribir un comentario Iniciar Sesión