Genovés aposta pel Museu de la Pilota

23-museu-de-la-pilota

Des del nou equip de govern de l’Ajuntament del Genovés s’ha apostat des del primer moment pel Museu de la Pilota, conscients del gran potencial cultural i turístic que ofereix al poble. Entre les actuacions que s’han dut a terme podem citar la petició a la conselleria per tal que se’l reconega com a museu singular i també la dotació d’equipament informàtic com l’ampliació del disc dur i d’un escàner portàtil per tal de recollir documentació per al museu. Però entre aquestes, cal destacar l’última, perquè conscients de les deficiències constructives que ve arrossegant el Museu de la Pilota pràcticament des de la seua inauguració, l’Ajuntament del Genovés subscriurà un conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de València, pel qual es rebran 30.000 euros per a escometre les obres de reparació d’aquestes deficiències.
Segons l’informe elaborat pel tècnic municipal, s’han produït caigudes i precipitacions de les plaques de pedra arenisca que conformen la façana, a causa dels desperfectes i deficiències existents tant en els materials com en els seus ancoratges. Amb aquesta actuació, s’evita el risc per als vianants, així com l’actual manteniment de la façana, excessiu hui en dia.
L’actuació que es portarà a terme es complementarà principalment amb la instal·lació “in situ” d’un canal de fibra de vidre que assegure l’estanquitat de l’immoble; d’altra banda, la reparació de l’escaiola afectada per les filtracions de pluges i la realització d’una “sala d’arxius”, a més de la renovació dels baixants d’evacuació d’aigües pluvials.

Share Button

Debe estar logeado para escribir un comentario Iniciar Sesión