Novetlè: Cal molt més que pagar deute.

compromis novetlè

El 28 de març es va celebrar un plenari extraordinari per tal de dedicar part del romanent de tresoreria del nostre ajuntament a pagar el deute de l’empresa en liquidació PENSA. Tots els regidors assistents al plenari vam votar a favor. En el nostre cas, aquest vot es va produir per responsabilitat en saber que la llei Montoro així ho especifica sense donar més opció. Però també perquè valorem positivament les gestions que ha fet l’actual corporació municipal negociant una reducció del deute, de forma que 54.000 euros inicials reduïts als 29.500 que es va aprovar pagar al plenari.

Tot i això volem manifestar que considerem una gran sort que l’ajuntament haja aconseguit, tot i el seu gran deute històric, tancar aquests dos anys amb romanent positiu. No hem emprat la paraula “sort” de bades, creguem fermament que la gestió que es fa des de l’alcaldia està molt lluny del que es considera un treball transparent i dirigit a cobrir les necessitats i demandes del poble.

Si s’ha aconseguit fer caixa i tenir un romanent no ha sigut per un treball de gestió adequat o per trobar formes de finançament alternatiu que ajuden a millorar les arques municipals. Molt allunyat d’això, el nostre alcalde i el seu equip han optat per ser deixebles de Montoro i aplicar una austeritat indiscriminada que castiga als contribuents que paguen els seus impostos religiosament sense rebre uns serveis dignes i unes contraprestacions adequades.

Al nostre poble no li cal un govern que es dedique a no gastar com a única eina per combatre el dèficit i el deute. La ciutadania de Novetlè es mereix uns pressupostos anuals pensats per a les persones i el creixement. Uns pressupostos amb un treball real de planificació al darrere que ajude a recaptar millor i de forma solidària, a triar on i com gastar els diners per a fomentar la millora de la vida de tots i que no castigue a la gent que té menys recursos en repartir la càrrega del deute entre els veïnat sense tenir en compte la situació de cadascú. Perquè no invertir mentre els serveis públics es degraden és castigar a aquells que tenen menys recursos i no poden recórrer a vies privades per tal de satisfer les seues necessitats. Cal reduir el deute, però cal també aprendre a fer pressupostos que ajuden a les persones reduint el deute.

L’alcalde Vila i els seus companys semblen no tenir res més que oferir que foscor i decadència, amagant darrere de la necessitat de pagar el deute la seua incapacitat de gestió. Cal un equip de govern capaç de generar ingressos i progrés, un equip que ajude a la gent del nostre poble a ser protagonista del seu futur i assentar les bases del creixement per als propers anys.

Share Button

Debe estar logeado para escribir un comentario Iniciar Sesión